Gobelin-udstillingen - Christiansborg

3v kbh Lucas underholder i Riddersalen - Gobelin-samlingen. Eleverne lyttede opmærksomt og fik ros af Lucas efter godt en times gennemgang af udvalgte gobeliner 3v kbh 001 3v kbh 002 Riddersalen på Christiansborg 3v kbh 003
3v kbh 004 De ældre Glyksborgere- Øverst ses den grundlovgivende forsamling (nøgne mænd) - med Istedløven og den tapre landsoldat Nederst ses Christian 9 med hatten i hånden - Øvest er Chr 8 med et kort over Danmark til Elben 3v kbh 005 Det brændende Christianborg i baggrunden - 1894 - I forgrunden er Chrisitan d. 9 med hatten i hånden- Louis Pio holder tale (øverst til højre) 3v kbh 006 Ældre enevælde -Stormen på København 10-11 feb 1659- Peter Tordenskjold 1716 angreb Karl 12 fåden ved Dynekilden 3v kbh 007
3v kbh 008 Reformationen - Johan Rantzau - Frederik 1-Lutherske reformator Hans Tausen - alle i midten. Christian 2 optræder mange steder - se også blodbadet i Stockholm 1521 3v kbh 009 Yngre Middelalder - nærmest som et kalkmaleri i en kirke -Margrethe 1 - nederst til højre 3v kbh 010 Vikingetiden -den nordiske mytologi og de danske konger - Vikingernes gribedyre er der også 3v kbh 011 Adelsvældet - Fr. 2 på Kronborg - Chr 4 og hans blødende øje - å¨skinet "Trefoldigheden" Kolberg Heide 1644
3v kbh 012 20 århundrede 3v kbh 013 3v kbh 014 3v kbh 015
3v kbh 016