3.v Studietur til København 6-7-8 sep 2017

Alle billederne
-Gobelin -Byvandring-Maersk-Folketing (Mette Dencker) - Christania-Nationalmuseet-Glyptoteket-Innovationsvrrksomheden Butchers and Bycykles
3v kbh Lucas underholder i Riddersalen - Gobelin-samlingen. Eleverne lyttede opmærksomt og fik ros af Lucas efter godt en times gennemgang af udvalgte gobeliner 3v kbh 001 3v kbh 002 Riddersalen på Christiansborg 3v kbh 003
3v kbh 004 De ældre Glyksborgere- Øverst ses den grundlovgivende forsamling (nøgne mænd) - med Istedløven og den tapre landsoldat Nederst ses Christian 9 med hatten i hånden - Øvest er Chr 8 med et kort over Danmark til Elben 3v kbh 005 Det brændende Christianborg i baggrunden - 1894 - I forgrunden er Chrisitan d. 9 med hatten i hånden- Louis Pio holder tale (øverst til højre) 3v kbh 006 Ældre enevælde -Stormen på København 10-11 feb 1659- Peter Tordenskjold 1716 angreb Karl 12 fåden ved Dynekilden 3v kbh 007
3v kbh 008 Reformationen - Johan Rantzau - Frederik 1-Lutherske reformator Hans Tausen - alle i midten. Christian 2 optræder mange steder - se også blodbadet i Stockholm 1521 3v kbh 009 Yngre Middelalder - nærmest som et kalkmaleri i en kirke -Margrethe 1 - nederst til højre 3v kbh 010 Vikingetiden -den nordiske mytologi og de danske konger - Vikingernes gribedyre er der også 3v kbh 011 Adelsvældet - Fr. 2 på Kronborg - Chr 4 og hans blødende øje - å¨skinet "Trefoldigheden" Kolberg Heide 1644
3v kbh 012 20 århundrede 3v kbh 013 3v kbh 014 3v kbh 015
3v kbh 016 3v kbh 017 Olsens Ur på Rådhuset 3v kbh 018 Uret består af 12 værker som tilsammen har over 14.000 dele. Uret er mekanisk og skal trækkes op en gang om ugen. Uret blev sat i gang 15. december 1955  viser mellemeuropæisk tid og stjernetid og styrer ti andre værker inden for astronomi og tidsregning. Uret anses som et af verdens tre mest præcise ure.  I perioden 1901-1928 regnede Jens Olsen sig frem til, hvordan uret skulle opbygges. Han nåede dog aldrig at høre urets tikken. 3v kbh 019 Rådhuset - inspireret af Sienna Renæsssance Rådhus
3v kbh 020 3v kbh 021 Absalon 3v kbh 022 3v kbh 023
3v kbh 024 3v kbh 025 Axel Towers 3v kbh 026 Cirkel Line - overpå store regnvandsbeholdere ved St. Annæ Plads - http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/byfornyelse-og-klimatilpasning-gaar-haand-i-haand-ved-sankt-annae-plads.aspx 3v kbh 027
3v kbh 028 3v kbh 029 3v kbh 030 3v kbh 031
3v kbh 032 3v kbh 033 det gule palæ amaliegade 18 -Den gule bygning i Amaliegade betjener Hendes Majestæt Dronningen og håndterer Hoffets daglige administration.  Bygningen blev opført i årene 1764-67 af købmanden Henning Frederik Bargum og er tegnet af den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin. Den anses for at være den tidligste nyklassicistiske bygning i København, idet dens ydre er et brud med det ellers ensartede rokokopræg, der var tilstræbt i   I løbet af den tid hvor Frederik Bargum ejede bygningen (indtil 1774), var palæet hovedkvarter for hans forretning, ”Det danske Guineiske Kompagni”, som drev handel med guld, elfenben og ikke mindst slaver mellem de danske kolonier i Afrika og Vestindien.  I 1837- 1853 boede Chr 9 her. Som Konge og Dronning flyttede parret i 1865 ind i Schacks Palæ på Amalienborg, der siden har været kendt som Christian 9.s Palæ. 3v kbh 034 En forhenværende garde (KI)  fortæller levende om hvordan han har brugt mange timer på at pudse en turnyster-taske m.m 3v kbh 035 Frederik V - rytterstatuen -Rytterstatuen Frederik V (1723-1766) var finansieret af Asiatisk Kompagni  Siddende roligt til hest, iført laurbærkrans, som midtpunkt på den store slotsplads, iscenesættes Frederiks 5. som inkarnation af det enevældige styre. Kongens beskedne størrelse er forstørret i forhold til hestens, og hans status er understreget af hans retning og blik mod Marmorkirken. Modellen for kongeskikkelsen på hesten var den romerske imperatorskikkelse, med kommandostav og laurbærkrans. Statuen blev indviet i 1771- men lavet over 14 år.
3v kbh 036 Nicolai Eigtveds 1701-1754 Indførte rokokostilen i Danmark. I 1740'erne opførte han bl.a. Prinsens Palæ i København for den senere kong Frederik 5. (1743-44, delvis ombygget, rummer i dag Nationalmuseet), Sophienberg ved Rungsted (1743-44, senere ombygget) og Frederiksdal ved Furesøen for gehejmeråd J.S. Schulin (1744-46, taget forhøjet).  Herregården Bregentved  Det Kongelige Teaters første bygning på Kgs. Nytorv (1747-48, nedrevet) og Asiatisk Kompagnis pakhus (nu Eigtveds Pakhus) på Christianshavn (1748-50).  Nicolai Eigtveds største opgave blev planlægningen af Frederiksstaden (1749 ff.) med Amalienborg og Frederikskirken/Marmorkirken og de omkringliggende palæer og borgerhuse; tegningerne til disse bygninger blev godkendt af ham. Det Kongelige Frederiks Hospital (1752-57, rummer nu bl.a. Kunstindustrimuseet)  Eigtved byggede også på Island, bl.a. Landakirkja på Vestmannaeyjar (1749-50) 3v kbh 037 Marmorkirekn i baggrunden 3v kbh 038 3v kbh 039 Frederiks bolig
3v kbh 040 Droningens bolig - hun er ikke hjemme. Flaget er nemlig ikke hejst 3v kbh 041 Foredrag ved Marmorkirken - Frederikskirken 3v kbh 042 Marmorkirken - tegnet af arkitekten Nicolai Eigtved -Først i slutningen af det 19. århundrede fuldførtes byggeriet. Tietgen havde i 1870erne købt ruinen og de tilstødende grunde for derefter at lade professor Meldahl lave et nyt udkast og fuldføre den kirken, der endelig indviedes den 19. august 1894 3v kbh 043
3v kbh 044 Odd Fellow Palæet er en rokokobygning i Frederiksstaden i København, der blev opført 1751-1755, og som danner point de vue for Dronningens Tværgade. Palæet er tegnet af Johan Gottfried Rosenberg under Nicolai Eigtveds overopsyn for gehejmeråd Christian August von Berckentin. 3v kbh 045 Foredreag ved Vor Frue Kirke 3v kbh 046 3v kbh 047 1637 og 1642. Tårnet er første del af Trinitatis Komplekset, der forenede kirke, bibliotek og observatorium i en bygning.
3v kbh 048 Foredrag ved Runde Tårn 3v kbh 049 Ikke alle nåede til tops i Runde Tårn 3v kbh 050 2017 - bil-forhindringer sat i gaden 3v kbh 051 hjemløse ved Runde Tårn
3v kbh 052 Krystalgade - hvor den 37-årige Dan Uzan (jøde) blev dræbt af - 2015 3v kbh 053 3v kbh 054 3v kbh 055 DI- bygningen ved Rådhuspladsen
3v kbh 056 Foredrag ved Maersk 3v kbh 057 3v kbh 058 3v kbh 059 Torben - besøgte lille havfrue sammen med fotograf!
3v kbh 060 Den Anglikanske KIrke - tæt ved den lille havfrue 3v kbh 061 3v kbh 062 3v kbh 063
3v kbh 064 3v kbh 065 redningsveste fra Migranter 3v kbh 066 Mette HJermind Dencker - lavede en meget grundig, pædagogisk og interesant rundvisning for 3 v fra Langkaer Gymnasium 7.sep 2017. 3v kbh 067 samtalerum - Mellem folketing og Landsting
3v kbh 068 3v kbh 069 3v kbh 070 3v kbh 071 1915 - Kvinderne får stemmeret
3v kbh 072 3v kbh 073 3v kbh 074 3v kbh 075
3v kbh 076 3v kbh 077 A- Afstemning - 7 min og M-møde 3v kbh 078 3v kbh 079 Folketingest vandrehal har egetræspaneler løber en 268 m lang blomsterfrise. Den er udført af billedkunstneren Rasmus Larsen som kalkmaleri i perioden 1918-21 i tidens stil, ”skønvirke”.
3v kbh 080 3v kbh 081 3v kbh 082 3v kbh 083
3v kbh 084 3v kbh 085 3v kbh 086 3v kbh 087 Mødekalender
3v kbh 088 3v kbh 089 3v kbh 090 3v kbh 091
3v kbh 092 3v kbh 093 3v kbh 094 3v kbh 095
3v kbh 096 3v kbh 097 3v kbh 098 3v kbh 099
3v kbh 100 3v kbh 101 3v kbh 102 3v kbh 103
3v kbh 104 3v kbh 105 3v kbh 106 3v kbh 107
3v kbh 108 3v kbh 109 3v kbh 110 3v kbh 111
3v kbh 112 3v kbh 113 3v kbh 114 3v kbh 115
3v kbh 116 3v kbh 117 3v kbh 118 Christania - oplæg til guidede tur 3v kbh 119
3v kbh 120 3v kbh 121 3v kbh 122 3v kbh 123
3v kbh 124 3v kbh 125 3v kbh 126 3v kbh 127
3v kbh 128 3v kbh 129 3v kbh 130 3v kbh 131
3v kbh 132 3v kbh 133 3v kbh 134 3v kbh 135
3v kbh 136 3v kbh 137 3v kbh 138 3v kbh 139
3v kbh 140 3v kbh 141 3v kbh 142 Nationalmuseet - med Guldhorn og udstillingen Danmark 1660-2000 3v kbh 143
3v kbh 144 3v kbh 145 3v kbh 146 Nationalmuseet - bygget for penge fra de Vestindiske Øer - 3v kbh 147 så er vi på Glyptoteket - bygget for penge fra Brygger Jacobsen
3v kbh 148 3v kbh 149 vinterhaven i Glyptoteket 3v kbh 150 3v kbh 151
3v kbh 152 3v kbh 153 3v kbh 154 3v kbh 155
3v kbh 156 3v kbh 157 ved Mumierne 3v kbh 158 3v kbh 159
3v kbh 160 3v kbh 161 3v kbh 162 3v kbh 163
3v kbh 164 3v kbh 165 3v kbh 166 3v kbh 167
3v kbh 168 3v kbh 169 3v kbh 170 3v kbh 171
3v kbh 172 3v kbh 173 3v kbh 174 3v kbh 175
3v kbh 176 3v kbh 177 3v kbh 178 3v kbh 179
3v kbh 180 3v kbh 181 3v kbh 182 3v kbh 183
3v kbh 184 3v kbh 185 3v kbh 186 3v kbh 187
3v kbh 188 3v kbh 189 3v kbh 190 3v kbh 191
3v kbh 192 Butchers & Bicycles - en innovativ virksomhenden indrettet en gammel slagterhal med montage og showroom for deres nye cykler. Deres første produkt som kort og godt hedder mk.1 , er en ladcykel hvor der er lagt stor vægt på gode køreegenskaber. Der er en stigende interesse for ladcykler med udgangspunkt i den klassiske Christania model, men hvis køregenskaber ikke hører til de bedste - cyklerne her ligger i et pr isleje over 50.000 kr 3v kbh 193 3v kbh 194 3v kbh 195